Hvem står bag

Jørn C. Nielsen, født i 1956 på Frederiksberg i København.

Har siden 1973 været beskæftiget med finansiel og økonomisk rådgivning og ikke
mindst som ledelsesmæssig sparringspartner.

I praksis som rådgiver for op imod 1.000 virksomheder igennem 30 år. I næsten 25 år
har det været som leder i den finansielle sektor. Fokus på den røde tråd i dagligdagen, 
hvor strategien fra mission til Vision var en naturlig del af den praktiske dagligdag.

Deltager i dag i det praktiske bestyrelsesarbejde i en antal virksomheder, samt som
virksomhedskonsulent og rådgiver i forskellige sammenhænge.

Sideløbende med job i den finansielle sektor, har det at påvirke andre - på den gode 
måde - været en del af hverdagen og han startede i 1983. Siden er det blevet til 
adskillige hundrede kursusdage indenfor ledelse, kommunikation og salgsuddannelser.

På den faglige side har han siden 1984 bl.a. undervist på bankskolerne, 
Finans Diplom studiet, Finans Økonom studiet og Akademiuddannelsen.

Uddannelsesministeriet har godkendt - Jørn C. Nielsen - som beskikket censor på

Akademiuddannelserne:Finans Økonom studiet
"Ledelse i praksis" "1. og 2. eksterne - skriftlige opgave"
"Rådgivning & kommunikation""Hovedopgave"
"Salgsledelse"
"Strategiske Lederskab"

Professions Bachelor Finans

"Finansielle forretninger & rådgivning"
Industrivej 1, 4200 Slagelse - Telefon: 35 12 30 50 - E-mail: kontakt@visionc.info